Bucks Mens Superleague 2013-14
23.8.13
30.8.13
6.9.13
13.9.13
20.9.13
27.9.13
4.10.13
11.10.13
18.10.13
25.10.13
1.11.13
8.11.13
15.11.13
22.11.13
29.11.13
16 v 1
16 v 9
 
2 v 16
16 v 10
3 v 16
 
16 v 11
4 v 16
16 v 12
 
5 v 16
16 v 13
6 v 16
 
2 v 15
10 v 8
4 Person
3 v 1
11 v 9
4 v 2
Free
12 v 10
5 v 3
13 v 11
2 Person
6 v 4
14 v 12
7 v 5
Free
3 v 14
11 v 7
Team
4 v 15
12 v 8
5 v 1
Week
13 v 9
6 v 2
14 v 10
Team
7 v 3
15 v 11
8 v 4
Week
4 v 13
12 v 6
Event
5 v 14
13 v 7
6 v 15
2 Nighter
14 v 8
7 v 1
15 v 9
Event
8 v 2
1 v 10
9 v 3
2 Nighter
5 v 12
13 v 5
 
6 v 13
14 v 6
7 v 14
Gwynedd
15 v 7
8 v 15
1 v 8
 
9 v 1
2 v 9
10 v 2
Cumbria
6 v 11
14 v 4
 
7 v 12
15 v 5
8 v 13
 
1 v 6
9 v 14
2 v 7
 
10 v 15
3 v 8
11 v 1
 
7 v 10
15 v 3
 
8 v 11
1 v 4
9 v 12
 
2 v 5
10 v 13
3 v 6
 
11 v 14
4 v 7
12 v 15
 
8 v 9
1 v 2
 
9 v 10
2 v 3
10 v 11
 
3 v 4
11 v 12
4 v 5
 
12 v 13
5 v 6
13 v 14
 
6.12.13
13.12.13
20.12.13
3.1.14
10.1.14
17.1.14
24.1.14
31.1.14
7.2.14
14.2.14
21.2.14
28.2.14
7.3.14
14.3.14
21.3.14
16 v 14
7 v 16
16 v 15
 
8 v 16
 
1 v 16
9 v 16
16 v 2
10 v 16
16 v 3
 
11 v 16
16 v 4
12 v 16
15 v 13
8 v 6
1 v 14
Len Rose
9 v 7
League
15 v 2
8 v 10
1 v 3
9 v 11
2 v 4
League
10 v 12
3 v 5
11 v 13
1 v 12
9 v 5
2 v 13
Mixed
10 v 6
Singles
14 v 3
7 v 11
15 v 4
8 v 12
1 v 5
Pairs
9 v 13
2 v 6
10 v 14
2 v 11
10 v 4
3 v 12
Pairs
11 v 5
 
13 v 4
6 v 12
14 v 5
7 v 13
15 v 6
 
8 v 14
1 v 7
9 v 15
3 v 10
11 v 3
4 v 11
 
12 v 4
 
12 v 5
5 v 13
13 v 6
6 v 14
14 v 7
 
7 v 15
15 v 8
8 v 1
4 v 9
12 v 2
5 v 10
 
13 v 3
 
11 v 6
4 v 14
12 v 7
5 v 15
13 v 8
 
6 v 1
14 v 9
7 v 2
5 v 8
13 v 1
6 v 9
 
14 v 2
 
10 v 7
3 v 15
11 v 8
4 v 1
12 v 9
 
5 v 2
13 v 10
6 v 3
6 v 7
14 v 15
7 v 8
 
15 v 1
 
9 v 8
2 v 1
10 v 9
3 v 2
11 v 10
 
4 v 3
12 v 11
5 v 4
28.3.14
4.4.14
11.4.14
18.4.14
25.4.14
2.5.14
9.5.14
16.5.14
23.5.14
30.5.14
6.6.14
13.6.14
20.6.14
T.B.A
T.B.A
 
16 v 5
13 v 16
16 v 6
 
14 v 16
16 v 7
15 v 16
16 v 8
 
 
 
 
 
 
1st Rnd
4 v 6
12 v 14
5 v 7
Gold Cup
13 v 15
6 v 8
14 v 1
7 v 9
England
Top 32
Winmau
K-O
Mick &
BDO
K-O
3 v 7
11 v 15
4 v 8
Singles
12 v 1
5 v 9
13 v 2
6 v 10
National
& County
Double
Cup
Barbara
Play Offs
Cup
2 v 8
10 v 1
3 v 9
&
11 v 2
4 v 10
12 v 3
5 v 11
Singles
Players
in/out
Finals
Webb
 
 
1 v 9
9 v 2
2 v 10
Pairs
10 v 3
3 v 11
11 v 4
4 v 12
British
Best of
 
 
Paul
 
 
15 v 10
8 v 3
1 v 11
 
9 v 4
2 v 12
10 v 5
3 v 13
Masters
the Rest
 
 
Minns
 
 
14 v 11
7 v 4
15 v 12
 
8 v 5
1 v 13
9 v 6
2 v 14
1001
 
 
 
 
 
 
13 v 2
6 v 5
14 v 13
 
7 v 6
15 v 14
8 v 7
1 v 15
 
 
 
 
 
 
1.Milton Keynes Eagles
9. Buckingham
2. Westoning
10. Bletchley
3. High Wycombe A
11. High Wycombe B
4. Dunstable B
12. Dunstable A
5. Leighton Buzzard
13. Aylesbury Town
6. Aston Clinton A
14. Aston Clinton B
7. Aylesbury Rivets
15. Bye
8. Milton Keynes A
16. Milton Keynes B